Philosophia Africana

Philosophia Africana is an international philosophy journal. Philosophia Africana publishes peer-reviewed academic philosophical or philosophically interdisciplinary works that explore pluralistic experiences of philosophy and other related disciplines from both universal and comparative points of view.more>>


VOL 20, NO 2, 2018

Table of Contents

Articles

Dmitry Kerenskey, Ernst Schlink
67-74
Xiangzhi Zhang, Ting Song, Jianping Wei
75-81
Lee Cheol-chang, Yasuhiro Taue, Jim Clancy
83-97
Xiaoyan Lu
99-106
Leonard Salk, Edvard Willoch, Colin Hood
107-116
Xiangru Wang
117-123
Bailiang Jiang, Qing Wang, Yuxi Jiang
125-132
Branislav Pekic, Evandro Pessina
133-142
Xiaozhang Zhou, Hesham Abdelwahed Elsunni
143-149
Nick Harper, Toshio Nakagawa
151-161
Jirong Yang, Hal Swindall
163-169
Lanlan Gui, Jiang Yao, Choi Byunghee
171-178
Ajit Panesar, Kate Swanson
BR20/2-01
Jiaojiao Zhao
BR20/2-02
Jin Wang, Ruobing Zhang
BR20/2-03
Yu Zhai
BR20/2-04
Hui Zhao
BR20/2-05
Walter Rendell, Mingdong Song
BR20/2-06
Qingqing Chu, Di Jiang
BR20/2-07
Yun Cai, Kaiwei Xia
BR20/2-08

Copyright 2019 Philosophia Africana. All rights reserved.